Wyniki ankiet

Fot. Karol Stańczak | ZDiZ

W trakcie seminarium podsumowującego pierwszy etap projektu przebudowy ulicy Długiej i Długiego Targu, o którym można przeczytać
tutaj zostały przedstawione wyniki badań ankietowych. Badanie zrealizowane zostało przez Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku i we współpracy z menadżerem Śródmieścia. Badanie prowadzone było przy pomocy internetowego kwestionariusza ankietowego w dniach 21 marca – 30 maja 2016 roku. W ankietowaniu wzięło udział 1761 respondentów, w tym 1503 mieszkańców Gdańska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze i najbardziej zaskakujące odpowiedzi.

Zachęcamy również do zapoznania się z pełną treścią raportu dostępną tutaj.

Badanie składało się z trzech części:

W pierwszej części pytaliśmy o Państwa zwyczaje i sposób postrzegania stanu obecnego ulicy Długiej, Długiego Targu oraz okolicznych uliczek. Nie było dla nas zaskoczeniem, kiedy wyniki badania potwierdziły, że dla ponad 70% respondentów głównym powodem wizyty na ulicy Długiej i Długiego Targu jest spędzanie tam czasu wolnego. Spośród grupy 160 osób, które zaznaczyły, iż mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Długiej i Długiego Targu ponad 70% jest zadowolona z miejsca zamieszkania, bardzo podobna jest grupa osób pozytywnie wypowiadająca się o pracy w tej przestrzeni (również ponad 70% spośród 182 respondentów). Zupełnie inaczej przedstawia się wynik wśród osób zapytanych, czy chcieliby mieszkać przy ul. Długiej i Długim Targu: 51,9% ankietowanych odpowiedziało negatywnie, a jedynie 11,8% jest zdecydowanych, iż chcieliby mieszkać przy ul. Długiej i Długim Targu. Istotnym z perspektywy przyszłych działań projektowych było pytanie o to co przyciąga ankietowanych na ulicę Długą i Długi Targ. Najczęściej udzielane odpowiedzi brzmiały: Urok i dobra atmosfera tego miejsca, Piękna przestrzeń oraz Historyczne dziedzictwo. Te trzy, często trudno namacalne cechy muszą zostać zachowane, niezależnie od tego co zostanie zaprezentowane na przebudowany Trakt Królewski.

W drugiej części pytania skupiały się na Państwa oczekiwaniach dotyczących przyszłości ulicy Długiej i Długiego Targu. Już pierwsze pytanie w tej części ankiety dało jasny przekaz. Ponad 1000 osób spośród wszystkich ankietowanych odpowiedziało, iż w przyszłości powinien dominować charakter kulturalny Traktu Królewskiego. Jedynie niewiele ponad 1% ankietowanych odpowiedziało, że ulica Długa i Długi Targ powinny mieć charakter handlowy. Odpowiedzi na drugie pytanie „Jakiego typu działalności powinno być więcej w przestrzeni ul. Długiej i Długiego Targu jedynie potwierdziło stanowisko większości. Na pierwszym miejscu znalazły się wydarzenia kulturalne oraz miejsca i instytucje kultury. Zaraz za nimi uplasowały się puby, kawiarnie i restauracje. Jednoznacznie wyrazili się Państwo na temat banków – nie ma dla nich miejsca w przestrzeni ulicy Długiej i Długiego Targu. Wyjątkowo interesujące okazało się podsumowanie odpowiedzi na pytanie jakie nowe elementy zagospodarowania powinny pojawić się w omawianej przestrzeni. Przede wszystkim zieleń – 80% respondentów zaznaczyła tę odpowiedź. Na drugim miejscu uplasowały się elementy ogólnodostępnych mebli miejskich: ławek, krzeseł miejskich i tym podobnych. Równie ważna okazała się konieczność wygospodarowania miejsca pod ogólnodostępne toalety publiczne.

Ostatnia część ankiety poświęcona była Państwa odczuciom względem ulicy Długiej i Długiego Targu. Z niemałą satysfakcją zobaczyliśmy, że Trakt Królewski postrzegany jest bardzo dobrze. Ponad 95% spośród respondentów poleciłaby znajomemu, aby odwiedził Długą i Długi Targ. Podobny wynik (93% odpowiedzi pozytywnych) uzyskany został przy pytaniu o to, czy lubią Państwo tę część Gdańska. Pytaliśmy Państwa również o to co się Państwu podoba oraz co powinno ulec zmianie. Mimo tak pozytywnego odbioru wciąż dostrzegane są braki na najważniejszej przestrzeni publicznej w mieście. Respondenci wymieniają przede wszystkim zły stan nawierzchni, brak zieleni oraz uciążliwości wynikające z dużego tłoku (szczególnie w sezonie wakacyjnym) i zawężonej przez ogródki gastronomiczne szerokości ulicy. Często pojawiającą się kwestią problematyczną są osoby żebrzące i nietrzeźwe. Jednak były też powtarzające się nietypowe odpowiedzi. Stosunkowo często pojawiało się stwierdzenie, iż nic nie przeszkadza w przestrzeni ulicy Długiej i Długiego Targu. Odpowiedzi na pytanie o rzeczy pozytywne, dobre i cenne w przestrzeni Traktu pokazały, że mimo kilku wad ta przestrzeń pozostaje wyjątkowa i cenna pod wieloma względami. Coś, czego nie można osiągnąć żadnymi remontami to wymieniane najczęściej przez respondentów klimat, atmosfera, nastrój i urok. Dalej pojawiają się rzeczy dostrzegalne, czyli architektura, zabytki, szczególnie fasady kamienic.

Ankieta okazała się cennym źródłem wiedzy. Potwierdziła również założenia Rady Programowej, oraz utwierdziła w przekonaniu, że o przestrzeń ulicy Długiej i Długiego Targu należy zadbać, tak, by wciąż mogła cieszyć mieszkańców i turystów swoim wyjątkowym charakterem. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas na odpowiedź na, nieraz, trudne pytania.