Wprowadzenie

Ulica Długa i Długi Targ od wieków stanowiły wizytówkę miasta Gdańska. Ich reprezentacyjny charakter uwieczniony został na wielu rycinach, litografiach i zdjęciach, w opisach i opowiadaniach. W czasach świetności Gdańska ulica Długa i Długi Targ odzwierciedlała możliwości gospodarczych miasta.

Gdańsk staje się coraz ważniejszym punktem na mapie Europy nie tylko przez swoją historię, lecz dzięki swojemu potencjałowi w wielu dziedzinach. Ulica Długa i Długi Targ powinny pełnić funkcję pokazującą możliwości drzemiące w Naszym Mieście.

Obecny stan ulicy Długiej i Długiego Targu wymaga szybkiej interwencji. Niezbędna jest zarówno poprawa stanu infrastruktury podziemnej, jak i naziemnej. Dzięki programowi rewaloryzacji zmianie ulegnie nawierzchnia Traktu, jego oświetlenie, mała architektura oraz zieleni.    Program przygotowywany jest z myślą o poprawie estetyki, funkcjonalności i komforcie codziennego użytkowania. Rewaloryzacja ulicy         Długiej i Długiego Targu to przedsięwzięcie, które pozwoli szczycić się pięknem tego miejsca – pięknem wizytówki Gdańska.

Decyzje o kształcie projektu przemian miejsca z tak bogatą historią i o takiej randze wymagają dogłębnego przemyślenia i dyskusji. W ramach rewaloryzacji ulicy Długiej i Długiego Targu Prezydent Miasta Gdańska powołał Radę Programową, w skład której wchodzą wybitni specjaliści w dziedzinach, takich jak: architektura, historia, historia sztuki oraz konserwacja zabytków. Celem Rady jest stworzenie jednolitych i kompletnych wytycznych dla tego wielkiego przedsięwzięcia.

Równolegle z działaniami Rady, na Akademii Sztuk Pięknych oraz na Politechnice Gdańskiej zostaną zorganizowane warsztaty studenckie – śmiałe pomysły, które pokażą możliwości tkwiące w tej przestrzeni. Równie ważne jak warsztaty będą spotkania z mieszkańcami i interesariuszami, które pokażą, jakie są potrzeby i jakie problemy związane są z funkcjonowaniem ulicy Długiej i Długiego Targu. Kolejnym elementem zdobywania wiedzy na temat charakteru Ulicy i Targu będą sondaże i ankiety. Jedna z nich możliwa jest do wypełnienia już teraz na naszej stronie internetowej.

Wymienione działania poprzedzające zarówno proces projektowy, jak i ostateczną realizację podejmujemy w celu zaoferowania przestrzeni zarówno pięknej, jak i racjonalnie zaprojektowanej.