Spotkanie Rady Programowej

  • Spotkanie Rady Programowej
  • Spotkanie Rady Programowej
  • Spotkanie Rady Programowej
  • Spotkanie Rady Programowej
  • Spotkanie Rady Programowej
  • Spotkanie Rady Programowej
  • Spotkanie Rady Programowej

Odbyło się kolejne spotkanie Rady Programowej.

Spotkanie odbyło się 26 kwietnia. Przedstawiamy krótkie sprawozdanie z tego wydarzenia.

Dotychczas opisywaliśmy różne wydarzenia związane z projektem Przebudowy ulicy Długiej i Długiego Targu. Odbyły się warsztaty i prototypowanie, pojawiły się żółte kręgi, które wzbudziły wiele emocji oraz wystawa, którą wciąż można oglądać na Długim Targu. Jak dotąd można było odnieść wrażenie, że we wszystkich tych działaniach nieobecna jest Rada Programowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska. Wbrew pozorom Rada funkcjonuje, a jej prace wkraczają obecnie w najważniejszą fazę.

Celem Rady jest przygotowanie kompleksowych wytycznych gwarantujących najlepszą jakość projektów dotyczących ul. Długiej i Długiego Targu. Do jego osiągnięcia potrzebne jest zebranie i zweryfikowanie informacji z zewnątrz. Dlatego organizowane są warsztaty, a za pomocą ankiet zbierane są opinie na temat przestrzeni Traktu Królewskiego.

Na spotkaniu 26 kwietnia, które dzięki uprzejmości Muzeum Historycznego Miasta Gdańska odbyło się po raz kolejny w kamienicy przy
ul. Długa 12 – w Domu Uphagena, Rada Programowa omawiała najistotniejsze tematy dotyczącej ul. Długiej i Długiego Targu. Przedstawione zostały wstępne wyniki prototypowania przeprowadzonego przez studentów WAPG oraz pierwszych warsztatów zorganizowanych przez pana Przemysława Kluza, we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni. Poruszono również kwestie wytycznych dla projektowanych nawierzchni oraz zieleni.

Bardzo interesujące okazały się wyniki prototypowania, które przy udziale studentów Wydziału Architektury odbyło się w dniach
15-17 kwietnia. Studenci zebrali i przedstawili dokładne obserwacje obejmujące m.in. ilość użytkowników ławek w zależności od pory dnia
i pogody, grupy wiekowe użytkowników, zmiany sposobu komunikacji w zależności od zmieniających się ustawień mebli, a nawet to, jak długo dany użytkownik korzystał z ławki lub leżaka.

Podsumowanie pierwszej fazy warsztatów było równie ciekawe. Koordynator warsztatów i prowadzący całe wydarzenie – pan Przemysław Kluz, przedstawił w dużym skrócie efekty prac interesariuszy i mieszkańców. Okazało się, że mimo różnych punktów widzenia wiele wniosków jest podobnych i dotyka największych bolączek ulicy Długiej i Długiego Targu. Dowiedzieliśmy się o potrzebach i marzeniach dotyczących Traktu Królewskiego.

Przed Radą staje teraz bardzo trudne zadanie zebrania wszystkich napływających informacji, analizy i na ich podstawie przygotowania wytycznych dla ul. Długiej i Długiego Targu. Pojawia się pytanie czy jest sens poświęcać tyle energii dla dwóch ulic w mieście? Należy pamiętać, że takie opracowanie może stać się wzorem dla kolejnych miejsc Głównego Miasta w Gdańsku oraz innych podobnych przestrzeni w miastach Polski. Nie zapominajmy również o tym, że ul. Długa i Długi Targ to jedno z najważniejszych miejsc w naszym mieście. Wydaje się więc, że wszystkie wyżej wymienione działania są uzasadnione.

Na ostatnim spotkaniu Rada skupiła swoją uwagę na formach nawierzchni i zieleni, które mogłyby pojawić się w projektach Traktu Królewskiego. Dużą część dyskusji na ten temat poświęcono kwestii płyt balastowych charakterystycznych dla ul. Długiej. Rada jest świadoma, że w czasie prac nad poprawą stanu sieci podziemnych niektóre płyty mogą ulec zniszczeniu. Dobrze byłoby, gdyby mimo to, płyty mogły pozostać na ulicy, chociaż niewykluczone, że zmieni się sposób ich ułożenia. Pozostawienie płyt balastowych nie wyklucza równoczesnego zastosowania współczesnych materiałów. Zupełnie nową nawierzchnię zyskać ma Długi Targ, którego obecna nawierzchnia nie znosi dobrze trudów codziennej eksploatacji i zmieniających się warunków atmosferycznych.

Zieleń na ul. Długiej nigdy nie była elementem dominującym, dlatego w wytycznych nie pojawią się zapisy wymuszające projektowania szpalerów i alei. Drzewa jednak powinny powrócić w to miejsce. Aktualne postanowienia Rady dotyczą głównie ul. Długiej i mówią o nasadzeniach podkreślających wejścia do wybranych kamienic.

Ostateczne decyzje w sprawach wytycznych dla nawierzchni, zieleni, małej architektury, oświetlenia i wszystkich elementów, które złożą się na projekt zagospodarowania ul. Długiej i Długiego Targu poznamy w czerwcu, w czasie specjalnego seminarium przygotowywanego na tę okazję.