Oficjalne zakończenie przedprojektowego etapu przebudowy ulicy Długiej i Długiego Targu

W czwartek, 23 czerwca 2016r., w Ratuszu Głównego Miasta obyło się seminarium kończące pierwszy etap działań związanych z rewaloryzacją ulicy Długiej i Długiego Targu. Rada programowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska przedstawiła wytyczne, uwzględniające wyniki ankiet oraz warsztatów. W trakcie seminarium głos zabrali również zaproszeni goście z Polski i zagranicy.

  • seminarium-3
  • seminarium-14
  • seminarium-18
  • seminarium-24
  • seminarium-28
  • seminarium-39
  • seminarium-45
  • seminarium-48

Foto: Karol Stańczak                      

Seminarium zainaugurował Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak, w obecności którego nastąpiło oficjalne podpisanie Wytycznych przez członków Rady, ich przekazanie w ręce pani Ewy Zielińskiej – Zastępcy Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska do dalszej pracy –przygotowania przetargu na ostateczną koncepcję zagospodarowania Traktu Królewskiego. W dalszej części członkowie Rady Programowej przedstawiali i rozwijali myśli związane z głównymi postulatami zamieszczonymi w Wytycznych. Swoje wystąpienia przygotowali:

 – prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

 – dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska

 – dr hab. sztuki, dr inż. arch. Jacek Dominiczak, prof. ASP

 – dr Jacek Kreigseisen

 

W dyskusji nad rolą, jaką odgrywają ulica Długa i Długi Targ, oraz o możliwych szansach i zagrożeniach związanych z ich rewaloryzacją wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji i środowiska architektonicznego: Biuro Rozwoju Gdańska, Wydział Programów Rozwojowych, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich i inni. Wśród gości znalazły się również osoby spoza środowiska Trójmiejskiego. Byli to między innymi:

 – prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm – dyrektor Instytutu Architektury Politechniki Krakowskiej,

 – mgr inż. arch. kraj. Dorota Rudawa – właściciel biura projektowego RS Architektura Krajobrazu z Warszawy,

 – prof. dr hab. Antoni Marek Kosmala – samodzielny pracownik naukowy na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego,

 – prof. arch. Piotr Barbarewicz – wykładowca na włoskiej uczelni The Univesity of Udine,

 – dr arch. Lourdes Jimenez Garcinuño – wykładowa na Uniwersytecie Europejskim w Madrycie, Hiszpania.

 

W trakcie seminarium zaprezentowane zostały wyniki poszczególnych elementów przedinwestycyjnego etapu przebudowy ulicy Długiej i Długiego Targu. Efekty pracy studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przedstawił profesor Jacek Dominiczak. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej wraz z dr inż. arch. Łukaszem Pancewiczem zaprezentowali obszerny materiał zawierający analizy, własne wnioski i zalecenia wraz z projektem na nich opartym. Ważnym punktem tego bloku wystąpień była prezentacja wniosków płynących z ankiet internetowych oraz warsztatów z mieszkańcami. Podsumowania podjęli się architekt Małgorzata Kolesińska – przewodnicząca Rady Programowej oraz Przemysław Kluz – współorganizatora i główny moderator w czasie warsztatów z mieszkańcami.

 

 

Aktualnie przygotowywany jest przetarg na koncepcję zagospodarowania ulicy Długiej i Długiego Targu. Na gotowe projekty będziemy musieli poczekać do ostatniego kwartału tego roku.