NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy remont w ogóle jest konieczny?

Przede wszystkim remontu wymaga infrastruktura podziemna: kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągi. Ul. Długa i Długi Targ będą rozkopane. Ogromna część chodników jest popękana, dlatego nawierzchnie należy wymienić. Jeśli część wymieniamy to chcemy żeby całość dobrze wyglądała. W końcu to jest nasz „Rynek”.

Kiedy rozpocznie się remont ulicy Długiej i Długiego Targu?

Po wszystkich działaniach projektowych „wbicie łopaty” przewidziane jest na początku września 2018 roku.

Ile czasu będzie trwał remont?

Przewiduje się rozpoczęcie prac we wrześniu 2018, a zakończenie prac w październiku 2019 roku. Około roku będą trwały prace remontowe.

Czy roboty budowlane będą prowadzone w sezonie turystycznym?

Projekt będzie zakładał etapowanie robót z uwzględnieniem sezonu turystycznego i okresu zimowego, w którym co do zasady ,roboty nie będą wykonywane.

Co z ogródkami przed restauracjami? Jaka będzie organizacja w trakcie remontu?

W związku z założeniem etapowania prac, przewiduje się możliwość funkcjonowania ogródków na odcinkach nieremontowanych w danym momencie oraz wyłączenie z działalności handlowej i gastronomicznej odcinków podczas ich przebudowy, z zachowaniem dostępu do lokali.

Czy będzie wybudowana wydzielona droga rowerowa?

Nie. Obszar ten pozostanie strefą pieszą z dopuszczonym ruchem rowerów.

Co stanie się z istniejącymi drzewami?

Te, które są w dobrym stanie zostaną zachowane. Ponadto przewidywane są dodatkowe nasadzenia, które podkreślą linię ulicy Długiej jednocześnie nawiązując do historii miejsca.

Jakie działania chce podjąć Miasto, aby nie utrudnić ruchu turystycznego?

Cała organizacja placu budowy będzie prowadzona w taki sposób aby zminimalizować uciążliwości. Jednak jak przy każdej budowie – jakieś ograniczenie wystąpi.