CELE PROJEKTU

JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSKICH SALONÓW EUROPY NA PÓŁNOC OD ALP WRESZCIE DOCZEKA SIĘ ODNOWY

Dzieło podnoszenia z ruin obszaru Głównego Miasta zapoczątkowała odbudowa ul. Długiej i Długiego Targu. Dziś po wielu latach jakie upłynęły od tamtego okresu przyszedł czas na rewaloryzację Tarktu zwanego królewskim. Trudno nie dostrzec w jakim stanie jest nawierzchnia reprezentacyjnego Salonu grodu nad Motławą. Popękane płyty, zapadnięte włazy studzienek, ubytki kamiennego bruku. To naturalna konsekwencja wieloletniego intensywnego użytkowania nawierzchni.
Są jednak sprawy, których nie sposób dostrzec „gołym okiem”, To infrastruktura podziemna całego traktu ulicznego, która musi zostać unowocześniona.
Projekt rewaloryzacji ul. Długiej i Długiego Targu to przedsięwzięcie znacznie wybiegające poza wymianę nawierzchni oraz infrastruktury. Główny trakt Miasta jest miejscem ze swoją bogatą historią, ludźmi którzy ją tworzyli i tworzą. Mieszkają , pracują , odwiedzają. To również instytucje kultury, użyteczności publicznej, restauracje, kluby, galerie.
Celem rewaloryzacji jest stworzenie przestrzeni odpowiadającej czasom oraz randze tego niezwykłego Salonu Miasta Gdańska. Przestrzeni pięknej, przyjaznej i funkcjonalnej. Zarówno dla nas mieszkańców jak i odwiedzających nasz Gród gości.
Wiele polskich miast zadbało już o swoje reprezentacyjne miejsca. Warszawa, Lublin, Kraków czy Białystok to tylko kilka przykładów. Dziś kolej na Gród nad Motławą.