Członkowie Rady Programowej

Ewa Barylewska-Szymańska – Historyk i historyk sztuki

Zastępca dyrektora ds. dziedzictwa kulturowego w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska oraz pracownik naukowy Instytutu Historii PAN (Pracownia Historii Gdańska). Zainteresowania badawcze: gdańska architektura XVIII-XX w., historia wnętrz, rzemiosła artystyczne doby nowożytnej, kultura zamieszkiwania.

Ludwik Brzuskiewicz – Konserwator dzieł sztuki

Specjalizuje się w konserwacji dzieł architektonicznych, wiele realizacji na terenie miasta Gdańska,  m. in. elewacja Złotej Bramy, Zielonej Bramy, Wielkiej Zbrojowni, Dworu Bractwa św. Jerzego, Bramy Wyżynnej i bardzo wielu elewacji  ul. Długiej i Długiego Targu.

Dariusz Chmielewski – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Pracował m.in. w WUOZ w Toruniu i biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. odbudowy kościoła św. Katarzyny po pożarze w 2006r. Prowadził działalność gospodarczą w branży konserwatorskiej. Autor wielu opracowań, programów konserwatorskich i publikacji oraz wykładów na uczelniach wyższych.

Jacek Dominiczak – Architekt, dr sztuki

Absolwent Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Doktorat uzyskał na tej samej uczelni, zaś habilitację na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Był wizytującym profesorem uniwersytetów w USA, Meksyku i Portugalii. Wykładał również na ASP w Krakowie i na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem wnętrza Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Gdańsku, architektury instalacji Delay(er)ing Facade na 9. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. Prowadzi zespoły opracowujące Kody Tożsamości Lokalnej. Jest beneficjentem Programu Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, uczestnikiem europejskich programów SEAS i CORNERS. Od 2010 roku prowadzi Pracownię Projektowania Wnętrz Miejskich oraz Katedrę Poszukiwań Interdyscyplinarnych.

Jacek Droszcz – Architekt

Wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 1995 roku prowadzi Studio Architektoniczne „Kwadrat”. Współautor m.in. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, Nowej Mariny w Gdyni oraz zabudowy Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.

Andrzej Duch – Architekt, rzeczoznawca budowlany

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W latach poprzednich projektant, architekt miejski w Tczewie oraz prezes spółdzielni mieszkaniowej.

Jacek Friedrich – Historyk sztuki

Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej asystent w tej placówce, związany z nią od początku istnienia. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, redakcji „Rocznika Gdańskiego”, współredaktor serii wydawniczej „Gedania Artistica”, prezes Fundacji im. dr Katarzyny Cieślak, członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Gdańska, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Remigiusz Kitliński – Oficer rowerowy

Odpowiedzialny w Gdańsku za komunikację rowerową, Pełnomocnik Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej i kierownik Referatu Mobilności Aktywnej. Koordynator Programu Operacyjnego „Mobilność i Transport” Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus. Inicjator wdrożenia w Gdańsku audytu polityki rowerowej wg metodologii BYPAD. Delegat miasta na Światowe Kongresy Rowerowe Velo-city. Opiekun merytoryczny realizowanych w Gdańsku międzynarodowych projektów rowerowych. Twórca kampanii społecznej „Rowerowy Maj”, w ramach której 60% uczniów gdańskich szkół podstawowych dojeżdża na zajęcia rowerami. Prywatnie, podróżnik rowerowy, autor strony rowerowarodzinka.pl

Małgorzata Kolesińska – Architekt

Pracowała w Urzędzie Konserwatora Miejskiego następnie w Urzędzie Konserwatora Wojewódzkiego, prowadziła własną działalność projektową. Obecnie kierownik działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku, uczestnik międzynarodowych seminariów na temat przestrzeni publicznych. Dzięki odbytym stażom zagranicznym posiada liczne kontakty zagraniczne, szczególnie ze środowiskiem architektów francuskich.

Jacek Kriegseisen – Historyk sztuki, muzeolog

Pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zajmuje się nowożytną sztuką i rzemiosłem artystycznym Prus Królewskich i Pomorza, w szczególności złotnictwem. W polu zainteresowań badawczych znajdują się też nowożytne zamówienia artystyczne Gdańska, jak również włoskie rzemiosło artystyczne i jego recepcja w Polsce.

Łukasz Pancewicz – Architekt-Urbanista

Członek TUP i ISOCARP, doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych. Pełnił obowiązki głównego projektanta Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Współzałożyciel pracowni ‘a2p2’. Ekspert Instytutu Rozwoju Miast współpracujący z Ministerstwem Rozwoju. Związany z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim nauczyciel akademicki i autor publikacji naukowych.

Katarzyna – Rozmarynowska Architekt

Pracownik Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, gdzie zajmowała się urbanistyką, architekturą krajobrazu i historią i teorią sztuki ogrodowej. Wykładowca historii sztuki ogrodowej na Wydziale Architektury Krajobrazu Sopockiej Szkoły Wyższej. Autorka licznych opracowań projektowych, kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Grzegorz Sulikowski – Architekt

Przez wiele lat konserwator zabytków, wicedyrektor ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta Gdańska. Obecnie piastuje urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Jakub Szczepański – Architekt, historyk architektury i konserwator zabytków

Pracownik Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się historią architektury, konserwacją zabytków a także współczesnymi problemami Gdańska i innych miast regionu bałtyckiego.

Bartosz Zimny – Architekt

Pracuje w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi. Pełni funkcje pełnomocnika prezydenta ds. polityki rowerowej oraz projektanta w zespole opiniującym i koordynującym proces powstania dokumentacji projektowej dotyczącą szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Tworzy koncepcje zagospodarowania ulic, przekształcające je w przestrzenie przyjazne mieszkańcom – strefy woonerf, shared space oraz skwery miejskie.