długa_1_retusz

Wprowadzenie

Ulica Długa i Długi Targ od wieków stanowiły wizytówkę miasta Gdańska. Ich reprezentacyjny charakter uwieczniony został na wielu rycinach, litografiach i zdjęciach, w opisach i opowiadaniach. W czasac...

Czytaj więcej

„Ulica Długa i Długi Targ – przebudowywana wizytówka Gdańska”

Ulica Długa

Najdawniejsze ślady zabudowy stojącej przy ulicy Długiej pochodzą z X wieku. Ulica Długa (do XVII wieku traktowana razem z Długim Targiem) od czasów powstania była traktem wiodącym do przeprawy przez Motławę. Od utworzenia Głównego Miasta (w latach 20. XIVw.) stała się najważniejszą jego przestrzenią. Ulica Długa stanowiła drogę wjazdu do Gdańska królów polskich – stąd powstało potoczne określenie Droga Królewska. Ze względu na swój ekskluzywny charakter zamieszkana była przez najzamożniejsze gdańskie rody. To przy ulicy Długiej znajdują się takie kamienice jak: Dom Uphagena, Dom Ferberów, Lwi Zamek, Dom Czirenbergów, Dom Schumannów. Poza funkcją mieszkaniową ulica Długa zapewniała bogatą ofertę w zakresie usług. To przy Długiej znajdowały się: główna siedziba poczty, banki, kina oraz ekskluzywne sklepy różnych branż.

Długi Targ

Centralne miejsce Głównego Miasta. Początkowo Długi Targ traktowany był jako jeden ciąg razem z ulicą Długą – dopiero w 1378 roku zaczął funkcjonować jako wyodrębniona przestrzeń. W 1514 roku nazwany (Lange Markt). W XIV i XV wieku w każdą sobotę Targ był miejscem handlu mięsem – odcinek między ratuszem a fontanną Neptuna nazywana była Targiem Prosiąt. Wraz z ulicą Długą stanowił część drogi wjazdu królów polskich do Gdańska. W czasie pobytu władców w Gdańsku Kamienice przy Długim Targu (nr 1-6) pełniły funkcję tymczasowych siedzib. W 1882 roku, wraz z ulicą Długą przeszedł modernizację nawierzchni – wymianę na granitowe kostki sprowadzane ze Skandynawii. Doprowadzenie gazu z miejskiej gazowni oraz nowej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w latach 1871-73 zbiegły się z remontami przeprowadzonymi na ulicy Długiej. Najważniejsze daty dotyczące zmian na ulicy Długiej i Długiego Targu: 1853-1854 doprowadzenie gazu z miejskiej gazowni 1873 likwidacja przedproży (dotyczy ulicy Długiej), bruk zastąpiono kostką granitową sprowadzaną ze Skandynawii 1834-1880 ulice obsługiwane przez dyliżanse 1846-1885 ulice obsługiwane przez omnibusy 1885-1895 powstaje linia tramwaju konnego 1896 -1959 powstaje linia tramwaju elektrycznego 1945 doszczętnie zniszczone zabudowania 1950-1953 odbudowa powojenna 1963 pierwsze zamknięcie dla ruchu kołowego w okresie wakacyjnym 1971 usunięcie torów tramwajowych, ułożenie granitowych płyt chodnikowych.